Podstawowe reguły używania sprzętu audio – część 2.

Podstawowe reguły używania sprzętu audio – część 2.

Ostrożnie z wodą

Sprzęt audio a wilgoć i woda Jest to powszechnie znana prawda, ale dla pewności przypomnijmy, że sprzęt elektroniczny ma być ustawiony w miejscach gdzie nie jest narażony na zalanie lub nadmierną wilgoć. Są urządzenia które mają wyższą odporność na wodę czy wilgoć i są one odpowiednio oznaczone kodem IP. Z reguły domowy sprzęt audio nie jest zabezpieczany przed zalaniem i kod IP nie ma dla nas większego znaczenia, jednak sprzęt audio używany w lokalach publicznych ma specjalny system zabezpieczeń i wymaganą klasę kodu IP. Często, gdy zimą wnosimy urządzenia audio z zewnątrz do domu, para wodna skrapla się na układach elektronicznych i kablach. Pozostawmy więc urządzenie przynajmniej na 2-3 godziny bez włączania, aby mogły się dostosować do temperatury, a para wodna odparowała.

Zasady połączeń kabli

Podłączanie kabli Cały proces podłączania kabli musi być wykonywany przy wyłączonym sprzęcie. Najpierw podłączamy kable pomiędzy odrębnymi segmentami sprzętu. Następnie należy podłączyć kolumny do wzmacniacza, a kable zasilające do kontaktów lub listw zasilających. Włączniki każdego z elementów sprzętu powinny być wyłączone (pozycja O lub OFF). Najlepiej zawsze podłączyć wszystkie kable zasilające do jednego głównego gniazdka, którego działanie wcześniej sprawdziliśmy. Sekwencja włączania i wyłączania urządzeń audio. Po połączeniu wszystkich kabli pomiędzy urządzeniami i podłączeniu kabla zasilającego do gniazdek, można uruchomić sprzęt, sprawdzając wcześniej czy regulator dźwięku jest ustawiony blisko minimum. Włączając posuwamy się według kolejności w jakiej idzie sygnał do głośników. Jest to na przykład ścieżka: odtwarzacz CD, przedwzmacniacz, wzmacniacz pracy, lub odtwarzacz CD, tuner, magnetofon, przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy. Chcąc wyłączyć sprzęt audio idziemy w odwrotnym kierunku. Rozgałęziacze- pomoc przy podłączaniu sprzętu audio. Podłączenie dwóch elementów systemu audio do jednego gniazdka poprzez rozgałęźnik z zasady jest ryzykowny i starajmy się go nie stosować w praktyce.

-----------------------------------------------

​POLECAMY:

----------------------------------------------

Jeśli musimy, postarajmy się aby były to dwa wzmacniacze. Wówczas źródło odbioru zasilania ma dwa podłączone synchronicznie obciążenia. W ten sposób unikamy większego ryzyka awarii czy uszkodzeń. Zastosowanie odwrotne podłączenia poprzez rozgałęźnik, czyli dwóch źródeł odbioru sygnału do jednego rozgałęźnika, jest praktycznie niedopuszczalne. Nikomu nie radzimy postępować w ten sposób, bez pewności że urządzenia które chcemy tak podłączyć będą w taki sposób funkcjonować. Połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami może być przeprowadzone nie tylko przez rozgałęziacze, ale też za pomocą specjalnych pasywnych przedwzmacniaczy i to nawet w opcji rozszerzonej. Może wtedy pracować równocześnie kilka urządzeń. Natomiast podłączenie dwóch wzmacniaczy do pojedynczych wejść głośnika jest niedozwolone i może znacznie uszkodzić sprzęt.