Podstawowe zasady ustawienia kolumn – część II

Podstawowe zasady ustawienia kolumn – część II

Ustawienie sprzętu w pomieszczeniu 5. Należy zachować minimalne odstępy od ścian. W instrukcji obsługi powinno być dokładnie opisane przez producenta jak ustawić kolumnę. Niektóre z modeli ustawia się bezpośrednio przy tylnej ścianie lub trzeba je zabudować całkowicie we wnęce ściany. Ogólna zasada mówi jednak, że głośniki powinny być umieszczone co najmniej kilkadziesiąt centymetrów od ściany czy innych sprzętów, za wartość minimalną przyjmuje się tu około 50-60 cm.

6. Kolumny należy ustawić na odpowiedniej wysokości, która powinna być dla obydwu kolumn taka sama. W większości przypadków, o ile producent nie zalecił innych ustawień, powinniśmy ustawić kolumny na wysokości mniej więcej uszu słuchacza. Dopuszczalne jest co najwyżej kilkanaście centymetrów odchylenia, ale nie jest to reguła. Najprostszym sposobem sprawdzenia zmiany wysokości kolumn względem uszu słuchacza jest przesuwanie kolumn w dół, górę lub jej pochylenie i sprawdzenie jaki to ma wpływ na dźwięk dobiegający z kolumn. Efekty modyfikacji są uchwytne dla każdego ucha. Jeśli zdarzy się tak że nie będzie różnicy w wydobywanym dźwięku, oznacza to, że kolumny maję w sprawdzanym zakresie równomierną charakterystykę kierunkową. Taki system sprawdzania kolumn jest łatwiejszy i pewniejszy niż samo stosowanie teorii jaką opisują fachowcy. Zestawy kolumn mają różnoraką konstrukcję, w zależności jak rozwiązał to producent, zmiany mogą być symetryczne, i nie ma tu znaczenia czy odchylimy je w górę czy w dół, ale w wielu modelach będzie inny wydźwięk w momencie przeniesienia odsłuchu powyżej, a inne gdy poniżej rdzenia głośnika wysokotonowego. Z tych względów nie można przekazać konkretnych wskazówek z których można zawsze tak samo korzystać.

7. Zaleca się ustawienie kolumn i miejsce odsłuchu na bazie kształtu trójkąta równobocznego. Sugerowana odległość między kolumnami mieści się w przedziale od około 1,8 do 2,5 metra, lecz przede wszystkim zależy to od wielkości pomieszczenia. W dużych pokojach jest możliwe szersze ustawienie, w małych głośniki mogą stać bliżej siebie. Zazwyczaj odległości prawidłowe zalecane przez fachowców nie przekraczają w bliższym ustawieniu 1,5 m, lub w bardziej odległym 3 m. Natomiast miejsce słuchacza od kolumny to zazwyczaj odległość w przedziale od 120% do 150% dystansu od kolumn, oczywiście od obu głośników ta sama.

-------------------------------------------------------

POLECAMY:

-------------------------------------------------------

Miejsce odsłuchu audio 8. Oś głośników powinna być skierowana na miejsce odsłuchu. Polecamy to rozwiązanie w przeciwieństwie do ustawienia kolumn na wprost. Kierunek optymalizacji powinniśmy dobrać według eksperymentu opisanego powyżej, tak aby uzyskać jak najlepszą jakość odsłuchu. Perfekcyjne ustawienie zależne jest od głośników i od pomieszczenia. Najlepszym, polecanym wariantem jest ustawienie kolumn osiami skierowanymi bezpośrednio na miejsce odsłuchu, jest on najbliższy do idealnego odbioru dźwięku. Szczególnie gdy dystans głośników od ścian bocznych jest niewielki.

9. Istotnym elementem w rozstawie kolumn jest zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy zestawem głośników a miejscem przeznaczonym do odsłuchu. Najlepiej jeśli nie ustawiamy pomiędzy nimi żadnych mebli, roślin doniczkowych czy innych sprzętów domowych.